Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere

Skjema

  • Skriv ut

RF-1199 skal fylles ut av den som gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen.

Ny portal for elektronisk innlevering

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapportert korrekt på skjema RF-1199/RF-1198 og saksbehandlet av SFU er nå tilgjengelig i en egen portal. Du må logge inn med elektronisk ID.

Portalen er bygget opp rundt enkle oversikter over oppdrag, arbeidstakere og inneholder også et arkiv. For oppdragstakere er det tilrettelagt løsninger for å rapportere egne arbeidstakere.

Logg inn i portal for innlevering av rapporteringspliktige oppdrag og arbeidstakere.

Den nye rapporteringsløsningen har løsninger for å understøtte arbeidsdelingen i rapporteringsplikten mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Oppdragsgiver rapporterer oppdraget og oppdragstaker rapporterer arbeidstakerne.

Du kan:

  • Opprette nye oppdrag – som ikke er rapportert av noen av oppdragspartene. Det er en egen funksjon for å opprette oppdrag.
  • Oppdatere oppdrag – rapportert av en oppdragspart, men ikke nødvendigvis en selv. Sjekk om oppdraget allerede er rapportert gjennom bruk av søkefunksjonen. Om oppdraget blir funnet, er det en egen oppdateringsfunksjon hvor nødvendige endringer foretas. 

Tilgang til løsningen

Du må logge deg inn med elektronisk ID. For å se oppdrag må pålogget person ha lesetilgang til skjema RF-1199 i Altinn for det organisasjonsnummer som er registrert på oppdraget. For å kunne rapportere opplysninger kreves skrivetilgang.

Oppdrag som gis til utenlandsk oppdragstaker må rapporteres

Det skal gis opplysninger til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) om alle oppdrag og underoppdrag som er gitt til et selskap som er hjemmehørende i utlandet, eller til en person som er bosatt i utlandet, dersom oppdragets verdi overstiger NOK 20 000:

Rapporteringsplikten gjelder for både norske og utenlandske næringsdrivende og det offentlige. Privatpersoner har ingen plikt til å gi opplysninger.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.