Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere

Skjema

  • Skriv ut

RF-1199 skal fylles ut av den som gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen.

Det skal gis opplysninger til Sentralskattekontoret for utenlandssaker om alle oppdrag og underoppdrag som er gitt til et selskap som er hjemmehørende i utlandet, eller til en person som er bosatt i utlandet, når oppdraget utføres

  • på sted for bygge- og monteringsvirksomhet i Norge
  • på sted som står under oppdragsgivers kontroll i Norge
  • på den norske kontinentalsokkelen

Plikten gjelder for norske og utenlandske næringsdrivende og for det offtenlige. Privatpersoner har ingen plikt til å gi opplysninger.

Innsynsløsning

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapportert korrekt på skjema RF-1199 og saksbehandlet av SFU er nå tilgjengelig i en egen innsynsløsning. For å vise innsynsløsningen må partene på oppdraget ha organisasjonsnummer og arbeidstakerne fnr eller dnr. Hovedoppdragsgiver, oppdragsgiver og oppdragstaker kan se alle oppdrag og arbeidsforhold de er part i. Løsningen tillater søking etter oppdrag. Man kan se oppdragsdetaljer og alle arbeidsforhold tilhørende oppdraget.

Kontraktsbeløp er tilgjengelig kun for oppdragsgiver. Arbeidstakers hele fnr/dnr er tilgjengelig kun for oppdragstaker.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.