Rederibeskatning

Skjema Gjelder for inntektsåret 2013

Tips en venn

Tips en venn

RF-1197 skal fylles ut og leveres som vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave av selskap som omfattes av særreglene for rederibeskatning.

Skjemaet for inntektsåret 2013 er ikke lenger tilgjengelig på skatteetaten.no. Skjemaet for 2014 blir tilgjengelig i februar 2015.

Skal du levere selvangivelsen elektronisk?

Da trenger du ikke skrive ut og sende inn skjemaet. Du finner det integrert i den elektroniske leveringsløsningen.