Rederibeskatning

Skjema Gjelder for inntektsåret 2013

Tips en venn

Tips en venn

RF-1197 skal fylles ut og leveres som vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave av selskap som omfattes av særreglene for rederibeskatning.

Mer informasjon om RF-1197 finner du i RF-1162 «Rettledning til kraftverksskjemaene».      

Skal du levere selvangivelsen elektronisk?

Da trenger du ikke skrive ut og sende inn skjemaet. Du finner det integrert i den elektroniske leveringsløsningen.