Skatteetatens tjenester i Altinn vil ikke være tilgjengelig mellom fredag 9.12. kl. 20.00 og søndag 11.12. kl. 13.00 på grunn av planlagt vedlikehold i Altinn.

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende

Skjema

  • Skriv ut

Utenlandske næringsdrivende kan ha, etter søknad, rett til å få refundert den merverdiavgift som de betaler ved kjøp av varer/tjenester i Norge, forutsatt at visse vilkår er oppfylt. Mer om vilkårene finner du her.

Send søknaden hit:

Skatt øst – Moss
Postboks 103
1501 Moss

Virksomheter som sender skjema med bud må bruke følgende adresse:

Skatt øst – Moss, Refusjon
Vogtsgate 17 (Statens hus)
1532 Moss

 

Application for VAT refund for foreign businesses