Refusjon mva, utenlandsk næringsdrivende

Skjema -

  • Skriv ut

Utenlandske næringsdrivende kan etter søknad få refundert den merverdiavgift som de betaler ved kjøp av varer/tjenester i Norge eller ved innførsel av varer til Norge.

Send søknaden hit:

Skatt øst – Moss
Postboks 103
1501 Moss

Virksomheter som sender skjema med bud må bruke følgende adresse:

Skatt øst – Moss, Refusjon
Vogtsgate 17 (Statens hus)
1532 Moss

 

Application for tax refund for foreign businesses