Rekvisisjon av D-nummer

Skjema

  • Skriv ut

Privatpersoner, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, organisasjoner etc. kan ikke rekvirere D-nummer selv.