Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

Skjema Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Selskap som leverer RF-1215 «Selskapsmeldingen for selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS mv.)» skal levere RF-1233 som vedlegg til selskapsmeldingen.

Skjemaet for inntektsåret 2016 er ikke lenger tilgjengelig på skatteetaten.no. Skjemaet for 2017 blir tilgjengelig i februar 2018.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.