Skatteetatens tjenester i Altinn vil ikke være tilgjengelig mellom fredag 9.12. kl. 20.00 og søndag 11.12. kl. 13.00 på grunn av planlagt vedlikehold i Altinn.

Selvangivelse for aksjeselskap mv.

Skjema Gjelder for inntektsåret 2015

  • Skriv ut

Selvangivelsen skal leveres elektronisk av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlige skattytere.

Selvangivelsen leveres innen 31. mai.

Selskaper som ikke hadde noen aktivitet i 2015 må likevel levere følgende skjema:

Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller internasjonal regnskapsstandard (IFRS), skal levere Næringsoppgave 2 som vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave.

Er du næringsdrivende må du levere selvangivelsen og alle skjema elektronisk.

Rettledning for utfylling

Hjelp til innlogging?