Søknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere

Skjema Gjelder for inntektsåret 2015

  • Skriv ut

Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Du kan endre forskuddskatten fra midten av januar til september.

Skjemaet er ikke tilgjengelig før i januar neste år

Hjelp til innlogging?