Skatteetatens tjenester i Altinn vil ikke være tilgjengelig mellom fredag 9.12. kl. 20.00 og søndag 11.12. kl. 13.00 på grunn av planlagt vedlikehold i Altinn.

Søknad om endring av/krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere

Skjema Gjelder for inntektsåret 2015

  • Skriv ut

Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Du kan endre forskuddskatten fra midten av januar til september.

Skjemaet er ikke tilgjengelig før i januar neste år

Hjelp til innlogging?