Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

Skjema Gjelder for inntektsåret 2017

  • Skriv ut

Du kan søke om maks 1 måneds utsettelse. Frist for å søke om utsettelse er 30. april.

Utsettelse utover 30 dager innvilges ikke. Dersom det innvilges utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.


Søknad om utsettelse kan sendes elektronisk eller på papir. Vi oppfordrer til å sende søknaden elektronisk. Du må legge ved en forklaring til søknaden.

Utsatt skattemeldingsfrist for ektefelle

Hvis en av ektefellene søker om utsatt frist og får innvilget dette vil den andre ektefellem automatisk få samme frist. Dersom ektefellen din er næringsdrivende har du samme leveringsfrist som ektefellen din.

NB: Eide du i 2017 andel i deltakerlignet selskap, har du frist til utgangen av mai med å levere skattemeldingen. Selskapet må levere skattemeldingen elektronisk.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.