Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Skjema

  • Skriv ut

6 ganger i løpet av året skal arbeidsgiver sende terminoppgave som viser forskuddstrekk, samt beregnet arbeidsgiveravgift for de to foregående månedene.

Endringer i innrapporteringen
Fra inntektsåret 2015 skal opplysningene fra teminoppgaven innrapporteres i den nye a-meldingen

6. termin 2014: frist 15.1.2015
Terminoppgaver kan sendes i Altinn til og med 31. desember 2016.

• Siste gyldige termin er 6. termin 2014.

• Det er mulig å levere endringer 2 år tilbake i tid.

• Det blir en naturlig nedtrapping hvert år, slik at 2016 vil være siste året arbeidsgiver kan levere opplysninger om 2014.

Arbeidsgivere kan levere terminoppgaven på papir helt tilbake til terminer i 2008.


Arbeidsgiver må angi om oppgaven er hovedoppgave, tilleggs- eller korrigert oppgave.

Arbeidsgiver skal sende oppgaven til skatteoppkreveren i den kommunen hvor han har sitt hovedkontor. Terminoppgaven skal sendes til samme skatteoppkrever i hele inntektsåret, selv om arbeidsgiver flytter til en annen kommune i løpet av året.

Blanketter/skjema for lønnsområdet

Leveres lønns- og trekkoppgavene via Altinn har du mulighet til å skrive ut lønns- og trekkoppgaver, etter at oppgavene er signert og levert via Altinn. Brukere med lønnssystem bør ta kontakt med sin leverandør for å undersøke om det er mulig å skrive ut lønns- og trekkoppgaver til de ansatte fra lønnssystemet.

Papirskjema for lønnsområdet finner du kun på skatteetaten.no. Dette gjelder skjema RF-1015RF-1025 og RF-1037.

Fra inntektsåret 2015 vil a-meldingen erstatte RF-1015, RF-1023, RF-1025 og RF-1037. A-meldingen skal leveres elektronisk via Altinn.

Hjelp til innlogging?

Elektronisk skattekort

2013 er et prøveår for elektronisk skattekort for arbeidsgivere. Bli med i prøveordningen nå, og få god kjennskap til det nye systemet før det blir obligatorisk for alle i 2014.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.