Uttak fra norsk område for skattlegging

Skjema Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

RF-1109 leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgaven.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk.  

I skjemaet fører du beregnet gevinst og tap ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde i inntektsåret, samt opplysninger om tidligere uttatte eiendeler og forpliktelser.

Gevinst eller tap tilsvarer differansen mellom eiendelens markedsverdi og skattemessig verdi på tidspunktet for uttak.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.