Rapportere særavgifter

Skjema

  • Skriv ut

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter kan rapportere særavgifter elektronisk.

Dette kan du gjøre elektronisk:

  • Registrere og sende inn ny oppgave
  • Oversikt over lagrede og innsendte oppgaver
  • Forhåndsutfylt oppgave for særavgifter registrert på virksomheten
  • Mulighet for filopplasting fra egne systemer
  • Omberegne tidligere innsendte og forfalte oppgaver
  • Elektronisk signering ved innsending, og kvittering med KID

For å utføre andre oppgaver må du fremdeles bruke papirskjemaet som du finner nederst på denne siden.

Frist

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned. Nox og elektrisk kraft har leveringsfrist hver tredje måned.

Betale

Når du har sendt inn en avgiftsoppgave vil du få en kvittering med et KID-nummer som skal benyttes når du betaler.

Du må være registrert for å rapportere elektronisk

Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig før du kan ta i bruk elektronisk innrapportering av særavgifter.

Registrér virksomheten som særavgiftspliktig

Destruksjon

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende melding om dette til Skatteetaten. Meldingen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Melding må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. virksomheter må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få refundert avgiftene ved destruksjon.

Refusjon

Det finnes en rekke fritaksordninger for særavgifter. En del av disse fritakene gjennomføres ved at du betaler avgiften først og ber om refusjon i etterkant.

Søk om refusjon av avgifter

I enkelte tilfeller må du legge ved blankett for særavgifter eller egenerklæring om avgiftsfritt kjøp. Det er forskjellig praksis på de ulike særavgiftene, og nærmere beskrivelse finner du i avgiftsrundskrivene.

Hjelp til innlogging?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.