Endre kjønn

Skjema

  • Skriv ut

Fra 1. juli 2016 trådte lov om endring av juridisk kjønn i kraft. Søknader om endring av juridisk kjønn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndighetene).

Søknadsblanketten for endring av juridisk kjønn får du ved å henvende deg til:

Skatt nord
Postboks 6310
9293 Tromsø

Eller via Altinn ved å bruke kontaktskjema RF-1306. Henvendelsen må merkes med "Skatt nord".

I henvendelsen for å få tilsendt søknadsblankett, er det tilstrekkelig at du opplyser om:

  • hva saken gjelder
  • fullt navn
  • fødselsnummer
  • bostedsadresse

Søknadsblanketten du vil motta fra Skatt nord, vil inneholde nærmere informasjon om vilkår for endring og selve søknadsprosessen.

Skatt nord sender søknadsblanketten til din folkeregistrerte adresse.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.