Søknad om forholdsmessig engangsavgift

Skjema

  • Skriv ut

Du kan søke om å betale en forholdsmessig engangsavgift på tidspunktet for registrering av kjøretøy i Norge. Ordningen gjelder for leie-og leasingkjøretøy, som skal registreres i Norge for en kontraktsfestet tidsavgrenset periode. Øvre grense for varighet av denne perioden er fem år.

Ordningen ble innført fra 1. januar 2017.

Du må søke før du registrerer kjøretøyet

For å få registrert et kjøretøy med forholdsmessig engangsavgift må du søke Skatteetaten om dette i forkant av registrering.

Kjøretøy som skal registreres på forholdsmessig engangsavgift må gjennom den samme godkjennings- og klassifiseringsprosess og de samme tekniske krav, som Statens vegvesen stiller ovenfor alle andre kjøretøy.

Slik beregnes forholdsmessig engangsavgift

Du kan selv beregne hva den forholdsmessige engangsavgiften blir. Utgangspunktet for beregningen vil være ordinær engangsavgift på registreringstidspunktet. Ordinær engangsavgift kan du beregne i vår kalkulator for import av bil.

Når du har beregnet engangsavgiften, benytter du bruksfradragstabellen for å finne ut hvor stor prosentandel av den ordinære engangsavgiften den forholdsmessige engangsavgiften skal utgjøre.

Eksempel: Hvis kjøretøyet er nytt ved registrering i Norge og kjøretøyet skal være i landet i tre år, vil den forholdsmessige engangsavgiften utgjøre 33 prosent.

Hvis kjøretøyet er brukt på tidspunktet for førstegangsregistrering i Norge beregnes først den ordinære avgiften inkludert bruksfradrag, herunder alternativ beregning av bruksfradrag etter gjeldende regelverk. Forholdsmessig engangsavgift beregnes deretter som en prosentandel av denne ordinære engangsavgiften, på samme måte som for nye kjøretøy.

Betalingsmetoder

Du kan betale forholdsmessig engangsavgift på samme måte som annen engangsavgift. Unntaket er at du ikke kan benytte betalingsløsningen på skatteetaten.no. Forholdsmessig engangsavgift kan med andre ord ikke betales via nettbasert betalingsløsning.

Dette må du gjøre når leie- eller leasingperioden er over

Ved utløp av den planlagte leie-eller leasingperioden må kjøretøyet tas ut av bruk, avregistreres i Norge og eventuelt eksporteres. Dersom kjøretøyet skal brukes i Norge må ny engangsavgift betales.

Dersom et kjøretøy som tidligere har vært registrert med forholdsmessig engangsavgift, har blitt avregistrert i Norge og eventuelt eksportert til utlandet etter fullført eller avkortet avtaleperiode, på nytt skal registreres i Norge, må du betale ny engangsavgift etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for ny registrering.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om forholdsmessig engangsavgift i årsrundskrivet om engangsavgift. I Skattedirektorates kommentarer kan du lese mer om forutsetninger for avgiften, begrensninger og beregningsmetoden.

Hjelp til innlogging?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.