Melding om kildeskatt på aksjeutbytte

Skjema

  • Skriv ut

Melding om trekk av kildeskatt skal leveres senest 7 dager etter at trekk er foretatt. For selskap registrert i VPS-registeret leveres melding om trekk senest 1 måned etter at trekk er foretatt.

Betale

Frist for betaling av trekket er samme dag som fristen for levering av melding. Skatten det trekkpliktige selskapet opplyser om i meldingen, utgjør fastsatt skatt.

Ved innbetaling må du bruke et KID-nummer. Du kan lage KID-nummer selv. I skjemaet må du velge «Upersonlig skattyter» og «Kildeskatt på aksjeutbytte».

Du skal betale til skatteoppkreveren i din kommune. Finn kontonummer til skatteoppkreverne.

Hva gjør jeg hvis noe er feil?

Dersom det er trukket feil, kan selskapet korrigere trekket ved å levere endringsmelding (oppdatert RF-1005) innen tre måneder etter fristen, senest 31.12 i inntektsåret.

Aksjonærene det korrigeres for, må identifiseres. Hvis du bruker PDF-versjon av skjemaet, må du gjøre dette enten ved å benytte merknadsfeltet på forsiden av skjemaet eller i et eget vedlegg. Hvis du endrer i Altinn markerer du for «endring» når du leverer.

PDF-versjon (last ned, fyll ut og send til oss)

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.