Mine inntekter og arbeidsforhold (A08)

Skjema

  • Skriv ut

Du trenger ikke vente til skattemeldingen kommer for å avdekke eventuelle feilrapporteringer fra arbeidsgiveren din. Du kan sjekke at arbeidsgiveren har rapportert trekket som skal betales for deg, slik at skatten din blir riktig.

Arbeidsgiverne har ikke innsyn i rapporten om deg, og det er heller ikke mulig for arbeidsgiverne å se at ansatte benytter seg av tjenesten. 

Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå gjør det enklere for deg å ha oversikt over dine lønns- og ansettelsesforhold. Arbeidstakere og andre inntektsmottakere har innsyn i hva som er rapportert om dem i a-ordningen. En egen rapport i Altinn viser innsendte arbeidsforholds- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere, pensjonsutbetalere mv. 

Her finner du tjenesten

På Altinn.no under «Skjema og tjenester» finner du rapporten A08 Mine inntekter og arbeidsforhold. Du må være logget inn på Altinn for å bestille rapporten.

Rapporten viser oppsummerte opplysninger hittil i år, og kan også tas ut med spesifikasjon per måned. 

Dersom feil og mangler

Om du mener det er feil eller mangler i opplysningene, skal du kontakte arbeidsgiver eller den som har sendt inn opplysningene. Da kan eventuelle feil rettes før opplysningene for eksempel brukes til skattemeldingen.

Er det ikke mulig å få kontakt med arbeidsgiver, kan du kontakte den lokale skatteoppkreveren når det gjelder inntekt, eller NAV Aa-registeret når det gjelder arbeidsforhold. Eventuelt Arbeidstilsynet dersom arbeidsgiver mistenkes for misbruk av, og feilinformering til deg som arbeidstaker.

Det betyr ikke nødvendigvis at opplysningene kan rettes, men informasjon fra arbeidstakere om manglende rapportering kan være tips til kontroll for Skatteetaten og NAV.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.