Mva-melding for alminnelig næring

Skjema

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert.

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret får skjemaet RF-0002 i meldingsboksen i Altinn cirka 40 dager før innleveringsfristen.

Bruk tjenesten «Min MVA-konto» for å se hvor mye mva du skylder.

Innleveringsfrister

De fleste virksomheter skal levere mva-meldingen annenhver måned. Små virksomheter kan søke om innlevering én gang per år. Om du ikke leverer opplysninger i tide, må du betale et beløp for hver dag inntil du har levert. Hvis du skal endre en mva-melding for 2017 du allerede har sendt inn, må du sende en endringsmelding.

Oppgaver for 2016 eller tidligere

Hvis du skal endre eller korrigere innsendte oppgaver for 2016 eller tidligere, skal du benytte Omsetningsoppgaven for alminnelig næring (Merverdiavgiftsoppgaven).

Merknadsfeltet på mva-meldingen

Hvis du benytter merknadsfeltet vil mva-meldingen din bli behandlet manuelt.  Bruk dette feltet bare hvis du skal skrive noe som er av betydning for vår behandling. Hvis du er usikker på forståelsen av regelverket, skjemaet eller utfylling av det skal du ikke skrive det her, men ta det opp med skattekontoret på forhånd. Du skal heller ikke bruke merknadsfeltet til å melde adresseforandring. Du gjør dette ved å bruke skjemaet Samordnet registermelding på altinn.no. Det samme gjelder hvis virksomheten er avsluttet.

Du trenger ikke å skrive i merknadsfeltetat at du ikke har hatt omsetning, innførsel, utførsel eller anskaffelser i terminen.

Innsending via økonomisystemer

Du kan også sende mva-meldingen til Altinn fra økonomisystemer som har tilrettelagt for dette.

Endre eller korrigere

Mva-meldingen må være riktig når fristen for å levere utløper. Hvis du oppdager feil etter fristen, kan du likevel endre eller korrigere mva-meldingen.

Hvis du skal endre eller korrigere innsendte oppgaver for 2016 eller tidligere, skal du benytte Omsetningsoppgaven for alminnelig næring (Merverdiavgiftsoppgaven).

Du må levere innen fristen

Om du ikke leverer opplysninger i tide, må du betale et beløp for hver dag inntil du har levert.

Hjelp til innlogging?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.