Søknad om dagsoppgjør

Skjema

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Er du speditør kan du søke om dagsoppgjør. Alle fortollingene i løpet av dag, kan da betales samlet.

Hvem kan søke om dagsoppgjør?

Dagsoppgjør blir kun innvilget til speditører. I tillegg gjelder følgende krav:

  • Må være registrert i Foretaksregisteret og i Merverdiavgiftregisteret.
  • Må ha TVINN-tilgang og gjennomført en testperiode
  • Må være kredittverdig. Hvis kredittverdigheten er redusert, kan du likevel søke om dagsoppgjør hvis du kan stille bankgaranti.

Behandling av søknad om dagsoppgjør

Du får kreditt for et begrenset beløp ut i fra hvilket kredittbehov virksomheten har opplyst om i søknaden om dagsoppgjør. I behandlingen av søknaden legger vi også vekt på Skatteetatens generelle tillit til virksomheten. Det vil si betalingsvilje, betalingsevne, overholdelse av relevant regelverk samt inndrivelsesmuligheter.

Vi overvåker kontinuerlig kredittverdigheten. Forverres kredittverdigheten kan vi stille krav om sikkerhet eller du kan miste tillatelsen.

Hjelp til innlogging?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.