Søknad om kjøretillatelse ved midlertidig opphold i Norge

Skjema

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Oppholder du deg i Norge midlertidig, kan du bruke utenlandsregistrert kjøretøy i inntil to år. Du må søke om midlertidig kjøretillatelse for det andre året.

Du må dokumentere at oppholdet ikke blir mer enn to år fra innreisetidspunktet. Søknadsskjema må sendes inn innen ett år regnet fra ditt innreisetidspunkt.

I søknaden kan det være relevant å legge ved følgende dokumentasjon:

• arbeidskontrakt
• dokumentasjon på tildelt studieplass
• ektefelles/familiemedlems dokumentasjon på oppholdets varighet
• papirer som viser at du skal returnere til arbeid i utlandet
• dokumentasjon på at du leier ut egen bolig i utlandet

Dokumentene må være tidsavgrenset til ett eller to år regnet fra innreisetidspunktet ditt. Har du inngått en arbeidskontrakt må denne være tidsbegrenset. Har du en avtale om prøvetid, regnes ikke prøvetiden som dokumentasjon for et midlertidig opphold. I prøvetidsperioden har du derfor ikke mulighet til å bruke utenlandskregistrert bil.

Hjelp til innlogging?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.