Søknad om utsatt betaling av formuesskatt

Skjema Lever elektronisk via Altinn 2016

  • Skriv ut

Skjemaet er et vedlegg til skattemeldingen og må leveres elektronisk via Altinn. Skjemaet leveres av deg som vil søke om utsatt betaling av formuesskatt etter skattebetalingsloven § 15-3. Leveringsfristen er den samme som for skattemeldingen. Det vil si at fristen for å søke om utsettelse for inntektsåret 2016 er utløpt.

Personlig eier av aksjer, personlig deltaker i selskap med deltakerfastsetting og eier av enkeltpersonforetak som har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd, eller utenlandske rettsregler som svarer til reglene i regnskapsloven eller IFRS, kan søke om utsatt betaling av formuesskatt av virksomhetsformue jf. skattebetalingsloven § 15-3. Med virksomhetsformue regnes formue i aksjer, andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler i enkeltpersonforetak som er omfattet av verdsettingsrabatten i skatteloven § 4-17 annet ledd. Formue i land utenfor EØS er ikke omfattet av utsettelsesordningen.

For personlig eier av andeler i selskap og eier av enkeltpersonforetak, er det et vilkår for utsettelse at virksomheten har underskudd i årsregnskapet i året før inntektsåret. For selskaper eid i konsern etter regnskapsloven § 1-3 må det i tillegg være underskudd i konsernregnskapet.

Betalingsutsettelse kan kreves i to år for formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017 når samlet formuesskatt overstiger 30 000 kroner i det enkelte inntektsåret.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.