Søknad om utsatt betaling av formuesskatt

Skjema Lever elektronisk via Altinn 2016

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Skjemaet er et vedlegg til skattemeldingen og må leveres elektronisk via Altinn. Skjemaet leveres av deg som vil søke om utsatt betaling av formuesskatt etter skattebetalingsloven § 15-3. Leveringsfristen er den samme som for skattemeldingen. Det vil si at fristen for å søke om utsettelse for inntektsåret 2016 er utløpt.

Personlig eier av aksjer, personlig deltaker i selskap med deltakerfastsetting og eier av enkeltpersonforetak som har regnskapsplikt etter regnskapsloven § 1-2 første ledd, eller utenlandske rettsregler som svarer til reglene i regnskapsloven eller IFRS, kan søke om utsatt betaling av formuesskatt av virksomhetsformue jf. skattebetalingsloven § 15-3. Med virksomhetsformue regnes formue i aksjer, andeler i selskaper med deltakerfastsetting og driftsmidler i enkeltpersonforetak som er omfattet av verdsettingsrabatten i skatteloven § 4-17 annet ledd. Formue i land utenfor EØS er ikke omfattet av utsettelsesordningen.

For personlig eier av andeler i selskap og eier av enkeltpersonforetak, er det et vilkår for utsettelse at virksomheten har underskudd i årsregnskapet i året før inntektsåret. For selskaper eid i konsern etter regnskapsloven § 1-3 må det i tillegg være underskudd i konsernregnskapet.

Betalingsutsettelse kan kreves i to år for formuesskatt for inntektsårene 2016 og 2017 når samlet formuesskatt overstiger 30 000 kroner i det enkelte inntektsåret.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.