Ditt søk etter “VAT” ga 1870 treff

Søketips

Dine søketreff

Viser treff 1-10 av 1870

 • Merverdiavgift

  http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Merverdiavgift/

  Sats: Årsuavhengige data

  Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. På denne siden finner du...

 • Refund of VAT to foreign businesses

  http://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/duties1/merverdiavgift/tilbakebetaling-av-mva/refusjon-av-merverdiavgift-til-utenlandske-naringsdrivende/

  Foreign business may be entitled to a refund of Value Added Tax (merverdiavgift or MVA) when...

 • Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

  http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/

  Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen...

 • Special VAT statement under Section § 15-­6 of the VAt Act (VAT statementfor reverse charge)

  http://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/frister-attester-og-regnskap/tax-calendar-for-businesses/special-vat-statement-under-section--15-6-of-the-vat-act-vat-statementfor-reverse-charge/

  Kalenderhendelse

 • Slik fungerer mva

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/merverdiavgift/slik-fungerer-mva/

  Merverdiavgift (mva) er en skatt du som forbruker betaler på nesten alle varer og tjenester....

 • Endringer for mva-registrerte i 2017

  http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Presse/Nyhetsrommet/Pressemeldinger/pressemeldinger-2017/endringer-for-mva-registrerte-i-2017/

  Pressemelding

  Ny mva-melding erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift fra 1. januar 2017....

 • Endre kontonummer for å motta mva til gode

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/merverdiavgift/betale-mva/Endre-kontonummer-for-a-motta-mva-til-gode/

  Du kan selv endre kontonummer for utbetaling av merverdiavgift du har til gode....

 • Merverdiavgift – VOES (vat on electronic services) – begrepet ”elektroniske tjenester”

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgift--VOES-vat-on-electronic-services--begrepet-elektroniske-tjenester/

  Prinsipputtalelser

  Etter endringslov 10. desember 2010 nr. 71 følger det av merverdiavgiftsloven § 3-30 fjerde og femte ledd at det skal beregnes merverdiavgift av...

 • Forskjellen på fritak og unntak fra merverdiavgift

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/merverdiavgift/slik-fungerer-mva/fritak-og-unntak-fra-merverdiavgift/

  Enkelte varer og tjenester må du ikke beregne merverdiavgift av. Reglene for dette er definert i...

 • Tilbakebetaling av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/merverdiavgift/tilbakebetaling-av-mva/Refusjon-av-merverdiavgift-til-utenlandsk-naringsdrivende/

  Er du utenlandsk næringsdrivende kan du ha rett til refusjon av merverdiavgift ved kjøp av varer...