Ditt søk etter “VAT” ga 3148 treff

Søketips

Dine søketreff

Viser treff 1-10 av 3148

 • Merverdiavgift

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/Merverdiavgift/

  Navigasjonsside

  Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. Satsen er generelt 25 prosent. For næringsmidler: 15 prosent. For persontranspor...

 • Merverdiavgift – VOES (vat on electronic services) – begrepet ”elektroniske tjenester”

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgift--VOES-vat-on-electronic-services--begrepet-elektroniske-tjenester/

  Artikkel

  Etter endringslov 10. desember 2010 nr. 71 følger det av merverdiavgiftsloven § 3-30 fjerde og femte ledd at det skal beregnes merverdiavgift av fjernleverbare tjenester i form av elektroniske tjenes...

 • Emission allowances – Changes in the Norwegian VAT Act – Reverse charge mechanism applied to domestically traded emission allowances

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Kunngjoringer/Endringer-i-lov-om-merverdiavgift--Omvendt-avgiftsplikt-ved-innenlandsk-omsetning-av-klimakvoter/

  Artikkel

  The Norwegian VAT Act is changed 26 march 2010, and applies a reverse charge mechanism to...

 • VOES (vat on electronic services) - Forenklet registreringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet - Konsekvenser for norske selgere av elektroniske tjenester

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/VOES-vat-on-electronic-services---Forenklet-registreringsordning-for-tilbydere-som-leverer-elektroniske-tjenester-fra-utlandet---Konsekvenser-for-norske-selgere-av-elektroniske-tjenester/

  Artikkel

  I Skattedirektoratets fellesskriv 30. juni 2011 uttales det: ”Fra og med 1. juli 2011 inntrer avgiftsplikt på salg av elektroniske tjenester fra utlandet til norske privatpersoner. Det er den utenlan...

 • 5. VAT registration

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/Merverdiavgift/Merverdiavgift--veiledning-til-naringsdrivende-/Registrering-i-avgiftsmanntallet/

  Kapittel

  Norway must also be registered for VAT, through a representative in certain cases. . For more information please refer to Section 2.9 “Foreign businesses...

 • 2. General explanation of VAT

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/Merverdiavgift/Merverdiavgift--veiledning-til-naringsdrivende-/Hva-er-merverdiavgift/

  Kapittel

  Introduction Value Added Tax is an indirect tax on the consumption on goods and services. As a rule, VAT is calculated at all stages of the supply...

 • 9. VAT returns and payment obligations

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/Merverdiavgift/Merverdiavgift--veiledning-til-naringsdrivende-/Oppgave--og-betalingsplikt/

  Kapittel

  9.1 General Registered persons are obliged to submit VAT returns and to pay VAT with reference to prescribed accounting periods. VAT returns shall be...

 • 12. Administration of VAT

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/Merverdiavgift/Merverdiavgift--veiledning-til-naringsdrivende-/Hvem-gjor-hva-i-avgiftsforvaltningen/

  Kapittel

  The Ministry of FinanceThe Ministry of Finance is the supreme authority for taxes and duties. Many of the provisions within the VAT Act give the...

 • 8. Taxable amount and VAT rates

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/Merverdiavgift/Merverdiavgift--veiledning-til-naringsdrivende-/Grunnlaget-for-avgiftsberegningen/

  Kapittel

  8.1 Taxable amount Output tax is calculated on payments for supplies of goods and services which are liable to VAT. The VAT itself is not included in...

 • Merverdiavgift – veiledning til næringsdrivende

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/Merverdiavgift/Merverdiavgift--veiledning-til-naringsdrivende-/

  Artikkel

  Merverdiavgift er en avgift på omsetning av varer og tjenester. Disse sidene er nyttige for næringsdrivende som er i startfasen, men vil også være nyt...