Ditt søk etter “beregning av skatt” ga 656 treff

Søketips

Dine søketreff

Viser treff 421-430 av 656

 • Forarbeider og forskrifter

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Skattebetalingshandboken/Kapitler/5/M-5-5/M-5-5.1/

  Håndbok: Skattebetalingshåndboka, kapittel

  ForarbeiderOt.prp. nr.83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s...

 • Etterbetaling fra samvirkeforetak – fradragsrett for samvirkeforetaket og beskatning hos medlemmene

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Etterbetaling-fra-samvirkeforetak--fradragsrett-for-samvirkeforetaket-og-beskatning-hos-medlemmene/

  Artikkel

  virksomhetsinntekt. Er medlemmet et enkeltpersonforetak, skal etterbetalingen tas med ved beregning av personinntekt. 4. Samvirkeforetak som ikke er omfattet at...

 • KMVA 8088

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-8088/

  Artikkel

  den 15. november 2013 vedtak om etterberegning av avgift, tilleggsavgift og renter. Skjønnsmessig etterberegning er bygd opp ved beregning av teoretisk...

 • KMVA 8106

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-8106/

  Artikkel

  . termin 2011 har Skatt x tilbakeført inngående avgift pga manglende innsendelse av dokumentasjon ifm en oppgavekontroll. Denne terminen blir derfor ikke...

 • KMVA 8107

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-8107/

  Artikkel

  anbefalinger fra skatteetaten. For det første gjør skattekontoret oppmerksom på at det overordnede prinsipp for fastsettelse av skatt og avgift, er at resultatet...

 • KMVA 8084

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-8084-/

  Artikkel

  uaktsomt. Enhver som driver næringsvirksomhet plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for beregning av avgift for sin egen virksomhets del, og en...

 • KMVA 7541

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7541/

  Artikkel

  og begrunnelse:Fra Skatt x’s vedtak hitsettes:”I svarbrevet tar regnskapsfører for seg beregningen av den teoretiske omsetningen og mener at flere...

 • KMVA 8066

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-8066/

  Artikkel

  som gjelder ved beregning av avgift for sin egen virksomhet. Det er opplyst at selskapet ble oppkjøpt i 2013 og at den nye ledelsen har vært i den tro...

 • 960 og 970 Nettolønnsordning

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Lonn-og-arbeidsgiveravgift/Lonns--og-trekkoppgaver/Kodeoversikten/Kodeoversikt-for-lonns--og-trekkoppgaver/960-og-970-Nettolonnsordning/

  Kapittel

  . Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for en korrekt beregning av brutto lønn (oppgrossing) når han praktiserer nettolønnsordninger. Skatt vest...

 • KMVA 7874A

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7874A/

  Artikkel

  klagesak 7874 vedrørende Klager AS. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g: Klager AS ved advokat A i B AS har i brev av 28. oktober 2013 anmodet...