Ditt søk etter “beregning av skatt” ga 665 treff

Søketips

Dine søketreff

Viser treff 421-430 av 665

 • § 8-2 fjerde ledd – Forskriftshjemmel

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Skattebetalingshandboken/Kapitler/8/M-8-2/M-8-2.5/

  Håndbok: Skattebetalingshåndboka, kapittel

  nærmere forskrifter om behandling av de ulike skattefradragene ved beregning av fordelingstallene. I fordelingsforskriften §17...

 • KMVA 8001

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-8001/

  Artikkel

  avgift. Omsetning – beregning av grunnlaget for utgående avgiftBokettersynet har påvist at virksomheten omsetter avgiftspliktige varer og/eller tjenester...

 • KMVA 7966

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7966/

  Artikkel

  innenfor og dels utenfor merverdiavgiftsloven. Avholdt bokettersyn for året 2010, viste at det forelå feil i forhold til beregning av uttaksmerverdiavgift...

 • KMVA 7890

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7890/

  Artikkel

  . mai 2010 04.02.201311 Vedlegg 10 Beregning av priser på fatøl 2008 04.02.201312 Vedlegg 11 Beregning av priser på fatøl 2009 04.02.201313 Adv. Bs brev...

 • KMVA 7974

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7974/

  Artikkel

  22.05.2013 vedtak om etterberegning av avgift, ileggelse av tilleggsavgift og beregning av renter. Klage fra F (nå: G) er mottatt 03.06.2013. Klagefristen er...

 • KMVA 7771A

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7771A/

  Artikkel

  innsigelserKlagerens innsigelser av 13.12.2013 ved C DA v/advokat D kan sammenfattes slik: Klageren anmoder om at vedtakets beregning av renter for 5. termin 2010...

 • 960 og 970 Nettolønnsordning

  http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Lonn-og-arbeidsgiveravgift/Lonns--og-trekkoppgaver/Kodeoversikten/Kodeoversikt-for-lonns--og-trekkoppgaver/960-og-970-Nettolonnsordning/

  Kapittel

  . Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for en korrekt beregning av brutto lønn (oppgrossing) når han praktiserer nettolønnsordninger. Skatt vest...

 • Generelt om lovens kapittel 8

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Skattebetalingshandboken/Kapitler/8/M-8-1/M-8-1.2/

  Håndbok: Skattebetalingshåndboka, kapittel

  staten, fylket, kommunen og folketrygden Skattekreditorer(skattekreditorene). Fordelingen er en konsekvens av fellesinnkrevingen av skatt og...

 • Forarbeider og forskrifter

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Skattebetalingshandboken/Kapitler/5/M-5-5/M-5-5.1/

  Håndbok: Skattebetalingshåndboka, kapittel

  ForarbeiderOt.prp. nr.83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s...

 • KMVA 7426

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7426/

  Artikkel

  franchise avdeling av den landsdekkende hurtigmatkjeden A AS, og selger hovedsakelig subs, salater, og wraps fra leide lokaler i kjøpesenteret B i C. Skatt X...