Ditt søk etter “beregning av skatt” ga 650 treff

Søketips

Dine søketreff

Viser treff 421-430 av 650

 • KMVA 7958

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7958/

  Artikkel

  beregning av grunnlaget for utgående avgiftBokettersynet har påvist at virksomheten omsetter avgiftspliktige varer og/eller tjenester, jf...

 • KMVA 7892

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7892/

  Artikkel

  side at det var grunnlag for etterberegning av skatt og avgift. Man var imidlertid uenig i fordelingen 30/70 på take away og innendørs servering og mente...

 • KMVA 7864

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7864/

  Artikkel

  , hvis det er ønskelig fra Skatt sin side uten problemer.» 2.4.3.2 Betydningen av omfanget av den private bruken – skattekontorets vurderingPrivat bruk av...

 • KMVA 7945

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7945/

  Artikkel

  objekter, en for næring og en for bolig, og at man ut fra en beregning av antall kvadratmeter har kommet til at 50 % av eiendommen skal brukes i næring. Det...

 • KMVA 7934

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7934/

  Artikkel

  først kommentere klagers alternative beregning av om utleievirksomheten er egnet til å gå med overskudd. Klager anfører at bobiler normalt vil ha en...

 • KMVA 7926

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-nr-7926/

  Artikkel

  Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder: Selskapet har fradragsført inngående merverdiavgift på kostnader til utfylling av et...

 • KMVA 7960

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7960/

  Artikkel

  avgiftspliktige opptrer kvalifisert klanderverdig, det er tilstrekkelig at avgiftspliktige ikke har satt seg inn i de regler som gjelder ved beregning av...

 • KMVA 7923

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7923/

  Artikkel

  Skatt x datert 5. juni 2013. Det ble opplyst at skattekontoret ønsket å foreta en avgrenset rutinekontroll av grunnlaget for omsetningsoppgaven for mars...

 • KMVA 7913

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7913/

  Artikkel

  . Skattekontoret har derfor omgjort beregningen av tilleggsavgiften i tråd med vedtaket. Ilagt tilleggsavgift er redusert fra kr 23 727 til kr 18 982. Virksomheten...

 • KMVA 7909

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-7909/

  Artikkel

  – 60 %. Skattekontoret beregnet derfor teoretisk omsetning på nytt. I den nye beregningen ble kostnadene til kjøp av dekk trukket fra de øvrige...