Ditt søk etter “kopi fødselsattest” ga 13 treff

Søketips

Avgrens til:

Treff i håndbøker:

Dine søketreff

Viser treff 1-10 av 13

 • Bestill attester eller utskrifter

  http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/

  Artikkel

  saksbehandlet bestillingen Les mer om de forskjellige attestene og utskriftene du kan bestille: Attester fra Folkeregisteret Bostedsattest Fødselsattest Kopi av...

 • Kven kan rekvirere D-nummer?

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/D-nummer/Hvem-kan-rekvirere-D-nummer/

  Artikkel

  offisiell dokumentasjon for kjønn, til dømes fødselsattest. Nordiske borgarar kan vedleggje kopi av gyldig førarkort og gyldig personbevis/ personutskrift...

 • Barn fødde i utlandet

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Fodsel-og-navnevalg/Barn-fodt-i-utlandet/

  Artikkel

  til Noreg utan pass, og er født i og flyttar til Noreg frå eit anna nordisk land, kan de i staden for pass ta med fødselsregisterutskrift/fødselsattest...

 • Hvem kan rekvirere D-nummer?

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/D-nummer/Hvem-kan-rekvirere-D-nummer/

  Artikkel

  (gjelder bl. a. Tyskland Italia og BE-NE-LUX-landene), må det også fremlegges kopi av annen offisiell dokumentasjon for kjønn, for eksempel fødselsattest...

 • To utanlandske statsborgarar som skal gifte seg i Noreg

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/To-utenlandske-statsborgere-som-skal-gifte-seg-i-Norge/

  Artikkel

  dømes pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må vere i original eller kopi stadfesta av ei norsk offentleg myndigheit. Ein attest frå heimlandet...

 • Ekteskap med ein utanlandsk statsborgar

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/Ekteskap-med-utenlandsk-statsborger/

  Artikkel

  på namn og alder, til dømes pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må vere i original eller kopi stadfesta av ei norsk offentleg myndigheit. Ein attest...

 • Barn født i utlandet

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Fodsel-og-navnevalg/Barn-fodt-i-utlandet/

  Artikkel

  fødselsattesten være i original eller som bekreftet kopi fra norsk utenriksstasjon i landet barnet er født i. Hvorvidt apostillestempel/legalisering er nødvendig...

 • Ekteskap med utenlandsk statsborger

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/Ekteskap-med-utenlandsk-statsborger/

  Artikkel

  skilsmissen. Dokumentasjon på navn og alder, for eksempel pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig...

 • To utenlandske statsborgere som skal gifte seg i Norge

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/To-utenlandske-statsborgere-som-skal-gifte-seg-i-Norge/

  Artikkel

  eksempel pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. En attest fra hjemlandet, eventuelt...

 • Andre attestar og utskrifter

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Attester/Andre-attester-og-utskrifter/

  Artikkel

  lenge vedkomande har vore busett der. Fødselsattest – Bestill her Inneheld opplysningar om namnet, fødselsdatoen, personnummeret, kjønn, fødestad og...