Ditt søk etter “kopi fødselsattest” ga 13 treff

Søketips

Avgrens til:

Treff i håndbøker:

Dine søketreff

Viser treff 1-10 av 13

 • Bestill attester eller utskrifter

  http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/

  saksbehandlet bestillingen Les mer om de forskjellige attestene og utskriftene du kan bestille: Attester fra Folkeregisteret Bostedsattest Fødselsattest Kopi av...

 • Kven kan rekvirere D-nummer?

  http://www.skatteetaten.no/nn/Person/Skattekort-og-forskotsskatt/Utanlandsk-arbeidstakar/D-nummer/Kven-kan-rekvirere-D-nummer/

  , til dømes fødselsattest. Nordiske borgarar kan vedleggje kopi av gyldig førarkort og gyldig personbevis/ personutskrift/ utdrag frå...

 • Hvem kan rekvirere D-nummer?

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skattekort-og-forskuddsskatt/Utenlandsk-arbeidstaker/D-nummer/Hvem-kan-rekvirere-D-nummer/

  -NE-LUX-landene), må det også fremlegges kopi av annen offisiell dokumentasjon for kjønn, for eksempel fødselsattest. Nordiske borgere kan vedlegge kopi...

 • Barn født i utlandet

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Fodsel-og-navnevalg/Barn-fodt-i-utlandet/

  Demokratiske Republikken Kongo (DRC) Ekvatorial Guinea Gabon Republikken Kongo (RC) må fødselsattesten være i original eller som bekreftet kopi fra norsk...

 • Barn fødde i utlandet

  http://www.skatteetaten.no/nn/Person/Folkeregister/Fodsel-og-namneval/Barn-fodde-i-utlandet/

  Republikken Kongo (DRC) Ekvatorial Guinea Gabon Republikken Kongo (RC) må fødselsattesten vere i original eller som stadfesta kopi frå ein norsk...

 • To utanlandske statsborgarar som skal gifte seg i Noreg

  http://www.skatteetaten.no/nn/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Noreg/To-utanlandske-statsborgarar-som-skal-gifte-seg-i-Noreg/

  dømes pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må vere i original eller kopi stadfesta av ei norsk offentleg myndigheit. Ein attest frå heimlandet...

 • To utenlandske statsborgere som skal gifte seg i Norge

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/To-utenlandske-statsborgere-som-skal-gifte-seg-i-Norge/

  eksempel pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. En attest fra hjemlandet, eventuelt...

 • Ekteskap med ein utanlandsk statsborgar

  http://www.skatteetaten.no/nn/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Noreg/Ekteskap-med-ein-utanlandsk-statsborgar/

  på namn og alder, til dømes pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må vere i original eller kopi stadfesta av ei norsk offentleg myndigheit. Ein attest...

 • Ekteskap med utenlandsk statsborger

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/Ekteskap-med-utenlandsk-statsborger/

  eller fødselsattest. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. En attest fra hjemlandet og eventuelt siste...

 • Andre attestar og utskrifter

  http://www.skatteetaten.no/nn/Person/Folkeregister/Attestar-og-opplysningar/-Attestar/Andre-attestar-og-utskrifter/

  lenge vedkomande har vore busett der. Fødselsattest – Bestill her Inneheld opplysningar om namnet, fødselsdatoen, personnummeret, kjønn, fødestad og...