Ditt søk etter “kopi fødselsattest” ga 11 treff

Søketips

Avgrens til:

Treff i håndbøker:

Dine søketreff

Viser treff 1-10 av 11

 • Bestill attester eller utskrifter

  http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/

  Artikkel

  saksbehandlet bestillingen Les mer om de forskjellige attestene og utskriftene du kan bestille: Attester fra Folkeregisteret Bostedsattest Fødselsattest Kopi av...

 • Barn fødde i utlandet

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Fodsel-og-navnevalg/Barn-fodt-i-utlandet/

  Artikkel

  ...må fødselsattesten vere i original eller som stadfesta kopi frå ein norsk utanriksstasjon i landet barnet er født i. Om apostillestempel/legalisering...

 • Barn født i utlandet

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Fodsel-og-navnevalg/Barn-fodt-i-utlandet/

  Artikkel

  … må fødselsattesten være i original eller som bekreftet kopi fra norsk utenriksstasjon i landet barnet er født i. Hvorvidt apostillestempel/legalisering...

 • To utanlandske statsborgarar som skal gifte seg i Noreg

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/To-utenlandske-statsborgere-som-skal-gifte-seg-i-Norge/

  Artikkel

  dømes pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må vere i original eller kopi stadfesta av ei norsk offentleg myndigheit. Ein attest frå heimlandet...

 • Ekteskap med ein utanlandsk statsborgar

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/Ekteskap-med-utenlandsk-statsborger/

  Artikkel

  på namn og alder, til dømes pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må vere i original eller kopi stadfesta av ei norsk offentleg myndigheit. Ein attest...

 • Ekteskap med utenlandsk statsborger

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/Ekteskap-med-utenlandsk-statsborger/

  Artikkel

  skilsmissen. Dokumentasjon på navn og alder, for eksempel pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig...

 • To utenlandske statsborgere som skal gifte seg i Norge

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/To-utenlandske-statsborgere-som-skal-gifte-seg-i-Norge/

  Artikkel

  eksempel pass og fødselsattest. Dokumentasjonen må være i orginal eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet. En attest fra hjemlandet, eventuelt...

 • Andre attestar og utskrifter

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Attester/Andre-attester-og-utskrifter/

  Artikkel

  lenge vedkomande har vore busett der. Fødselsattest – Bestill her Inneheld opplysningar om namnet, fødselsdatoen, personnummeret, kjønn, fødestad og...

 • Andre attester og utskrifter

  http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Attester/Andre-attester-og-utskrifter/

  Artikkel

  lenge vedkommende har vært bosatt der. Fødselsattest - Bestill herInneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn...

 • Barn født av surrogatmor i utlandet - registrering i Folkeregisteret

  http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Rundskriv-og-retningslinjer/Barn-fodt-av-surrogatmor-i-utlandet---registrering-i-Folkeregisteret/

  Artikkel

  fremgå som mor av fødselsattest fra det land der barnet er født, anerkjennes ikke dette som et gyldig morskap i Norge hvis hun ikke har født barnet. Etter...