Skattekontoret

 • Skriv ut

Fra skattekontoret kan du få:

 • Nytt skattekort
 • Svar på spørsmål om selvangivelsen din
 • Informasjon om skatt og skatteregler som har betydning for deg
 • Kopi av egen fødselsattest eller fødselsnummerbekreftelse
 • Bostedsattest

Skriv til skattekontoret:

 • Hvis du vil klage på likningen din
 • Når du skal velge navn på barn første gang
 • Når du vil endre navn
 • Når du har flyttet og skal melde adresseforandring (for personer)
 • Hvis du vil klage eller endre på arbeidsgiveravgiften (for næringsdrivende)