Skattekontoret

Fra skattekontoret kan du få:

  • Nytt skattekort
  • Svar på spørsmål om selvangivelsen din
  • Informasjon om skatt og skatteregler som har betydning for deg
  • Kopi av egen fødselsattest eller fødselsnummerbekreftelse
  • Bostedsattest

Skriv til skattekontoret:

  • Hvis du vil klage på likningen din
  • Når du skal velge navn på barn første gang
  • Når du vil endre navn
  • Når du har flyttet og skal melde adresseforandring (for personer)
  • Hvis du vil klage eller endre på arbeidsgiveravgiften (for næringsdrivende)