Alminnelig inntekt

Sats

  • Skriv ut
Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes.

Satsen gjelder for inntektsåret 2017

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Det gjelder særskilte skatteregler for skattytere bosatt i Nord-Troms og Finnmark.

Personer 24,0 prosent
Personer i Finnmark og Nord-Troms 20,5 prosent
Etterskuddspliktige (bedrifter) 24,0 prosent

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.