Alminnelig inntekt

Sats

  • Skriv ut
Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes.

Satsen gjelder for inntektsåret 2003

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Informasjon fra Skattedirektoratet, 25. april 2002.
Skatt på alminnelig inntekt Pst.
Inntektsskatt til kommune og fylke 16,24
Fellesskatt til staten 11,76
Til sammen 28,00
Skatt på alminnelig inntekt for skattytere i Finnmark og Nord-Troms Pst.
Inntektsskatt til kommune og fylke 16,24
Fellesskatt til Staten 8,26
Til sammen 24,50
Toppskatt og trygdeavgift tilfaller staten

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.