Alminnelig inntekt

Sats

  • Skriv ut
Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes.

Satsen gjelder for inntektsåret 2007

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Skatt på alminnelig inntekt

Personer 28,0 pst.
Personer i Finnmark og Nord-Troms 24,5 pst.
Etterskuddspliktige (bedrifter) 28.0 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.