Arbeidsgiveravgift

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Avgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2000

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Satsene for arbeidsgiveravgift *) 1999 2000**)
Sone 1 14,1 pst. 14,1 pst.
Sone 2 10,6 pst. 10,6 pst.
Sone 3 6,4 pst. 6,4 pst.
Sone 4 5,1 pst. 5,1 pst
Sone 5 0,0 pst. 0,0 pst

*) For lønn over 16 G. fra samme arbeidgiver er det en ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 pst.

**) Endring av arbeidsgiveravgiften fra og med 2000. Endring i soneinndelingen og økt arbeidsgiveravgift for noen næringer.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.