Arbeidsgiveravgift

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Avgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2001

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Arbeidsgiveravgift 3)

 

Sone 1

14,1 pst.

Sone 2

10,6 pst.

Sone 3

6,4 pst.

Sone 4

5,1 pst.

Sone 5

0,0 pst.

3) For lønn over 16 G fra samme arb. giver ilegges en ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 pst. Videre er det særregler om at visse næringer skal betale 14,1 pst. uavhengig av sone.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.