Arbeidsgiveravgift

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Avgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2003

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Arbeidsgiveravgift*
Sone 1 14,1 pst.
Sone 2 10,6 pst.
Sone 3 6,4 pst.
Sone 4 5,1 pst.
Sone 5 0,0 pst.

*For lønn over 16 G ilegges en ekstra arbeidsgiveravgift på 12,5 pst.
For arbeidstakere som har fylt 62 år og som er skattepliktig etter skatteloven §3-1 er det egne satser.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.