Arbeidsgiveravgift

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Avgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2009

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske
I 14.1 % 14.1 %
I a 14.1 % 10.6 %
I I 10.6 % 10.6 %
I I I 6.4 % 6.4 %
I V 5.1 % 5.1 %
I V a 7.9 % 5.1 %
V 0 0

Sone Ia skal betale arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. I 2009 er fribeløpet 530 000 kroner pr. foretak. For veitransportforetak i sone Ia er fribeløpet 265 000 kroner.
 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.