Arbeidsgiveravgift

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Avgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.

Satsen gjelder for inntektsåret 2013

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Avgiften betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold.

Avgiftssatsene fastsettes av Stortinget hvert år:

SoneOrdinære næringerLandbruk og fiske
I 14.1 % 14.1 %
I a 14.1 % 10.6 %
I I 10.6 % 10.6 %
I I I 6.4 % 6.4 %
I V 5.1 % 5.1 %
I V a 7.9 % 5.1 %
V 0 0


I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. Fra og med 4.termin 2013 (1.juli 2013) reduseres fribeløpet fra 530 000 kroner til 450 000 kroner per foretak som omfattes av de ordinære reglene. For veitransportforetak i sone Ia reduseres fribeløpet fra 265 000 til  225 000 kroner.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.