Arveavgift

Sats

Arveavgift er avgift på arv, gave og forskudd på arv. Satsene øker med størrelsen av arven eller gaven, og fastsettes hvert år av Stortinget.

Når det gjelder arv, er det dødsfallstidspunktet som er avgjørende for hvilke satser som skal brukes. For gave og forskud på arv er det tidspunktet for overføringen som er avgjørende.

Satsen gjelder for inntektsåret 2015

Trenger du satser i forbindelse med selvangivelsen, må du se på 2014

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Satsene for inntektsåret benyttes i selvangivelsen og skatteberegningen.


Med likningsåret mener vi året etter inntektsåret og hvor selvangivelsen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Arveavgiften ble fjernet fra og med 2014.

Ingen arveavgift fra 2014

Har du tidligere fått gaver eller forskudd på arv...

...fra samme person som du nå har fått arv/gave/arveforskudd fra? Da blir regnestykket for arveavgift litt mer komplisert enn hvis du ikke har fått noe fra denne personen før.

Fant du det du lette etter?

Maks 100 tegn. Kun tall og bokstaver.