Arveavgift

Sats

  • Skriv ut

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014

Satsen gjelder for inntektsåret 2015

Trenger du satser i forbindelse med selvangivelsen, må du se på 2015

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Satsene for inntektsåret benyttes i selvangivelsen og skatteberegningen.


Med likningsåret mener vi året etter inntektsåret og hvor selvangivelsen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Arveavgiften ble fjernet fra og med 2014.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.