Arveavgift

Sats

  • Skriv ut

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014

Satsen gjelder for inntektsåret 2000

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Avgift
på arv
og gaver
1999 2000
Mottaker Av de
første kr
200 000
Av de
neste kr
300 000
Av over-
skytende
Av de
første kr
200 000
Av de
neste kr
300 000
Av over-
skytende
Til barn
fosterbarn
foreldre
0 pst. 8 pst. 20 pst. 0 pst. 8 pst. 20 pst.
Til andre 0 pst. 10 pst. 30 pst. 0 pst. 10 pst. 30 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.