Arveavgift

Sats

  • Skriv ut

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014

Satsen gjelder for inntektsåret 2001

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Arveavgift

Av de første
kr 200 000

Av de neste
kr 300 000

Av overskytende

Til barn, fosterbarn foreldre

intet

8 pst.

20 pst.

Til andre

intet

10 pst.

30 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.