Arveavgift

Sats

  • Skriv ut

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014

Satsen gjelder for inntektsåret 2003

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Arveavgift
Av de første kr 250 000 Av de neste kr 300 000 Av overskytende
Til barn, fosterbarn foreldre intet 8 pst. 20 pst.
Til andre intet 10 pst. 30 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.