Arveavgift

Sats

  • Skriv ut

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014

Satsen gjelder for inntektsåret 2006

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Arveavgift Av de første
kr 250 000
Av de neste
kr 300 000
Av
overskytende
Til hver av arvlaterens barn, fosterbarn og foreldre  Intet 8 pst. 20 pst.
Til andre Intet 10 pst. 30 pst.
Standardfradrag
Fradrag for begravelsesomkostninger,
skifteomkostninger og utgifter til gravsted

35 000 kr     

Fradrag for mindreårige arvinger* 50 000 kr

* Ved arv fra tidligere forsørger trekkes det fra 50 000 kr for hvert år arvingen mangler på å ha fylt 21 år.

Les hele vedtaket på Lovdata.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.