Arveavgift

Sats

  • Skriv ut

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014

Satsen gjelder for inntektsåret 2009

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Arveavgift er avgift på arv eller gave. Satsene fastsettes av Stortinget hvert år.
Arveavgift Av de første kr 470 000 Av de neste
kr 330 000
Av
overskytende
Til hver av arvlaterens barn, fosterbarn og foreldre Intet 6 pst. 10 pst.
Til andre Intet 8 pst. 15 pst.
Standardfradrag
Fradrag for begravelsesomkostninger,
skifteomkostninger og utgifter til gravsted
35 128 kr
Fradrag for mindreårige arvinger* 70 256 kr

* Ved arv fra tidligere forsørger trekkes det fra et helt grunnbeløp i folketrygden for hvert år arvingen mangler på å ha fylt 21 år. Les hele vedtaket på Lovdata.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.