Arveavgift

Sats

  • Skriv ut

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014

Satsen gjelder for inntektsåret 2013

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Du trenger ikke betale arveavgift av de første 470 000 kronene du har fått i arv/gave/forskudd på arv fra samme person.

Har du mottatt gave eller forskudd på arv? Husk at du også kan motta et årlig fribeløp, som du verken trenger å melde inn eller betale arveavgift av.

Avgift på arv, gave og forskudd på arv

Til hvem Av de første
470 000
Av de neste
330 000
Av overskytende
Barn, fosterbarn og foreldre Ingen avgift 6 prosent avgift 10 prosent avgift
Andre Ingen avgift 8 prosent avgift 15 prosent avgift

Standardfradrag

Fradrag for begravelsesomkostninger,
skifteomkostninger og utgifter til gravsted etc.

41 061 kr

Fradrag for arving under 21 år 82 122 kr *


*
Ved arv fra tidligere forsørger trekkes det fra 82 122 kroner for hvert år arvingen mangler på å ha fylt 21 år.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.