Arveavgift

Sats

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Arveavgiften er fjernet fra og med 2014

Satsen gjelder for inntektsåret 2014

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Arveavgiften er fra og med 2014 fjernet.

Se satsene for 2013.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.