Avskrivningssatser

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2002

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2016

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen (selvangivelsen) og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen (selvangivelsen) for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Avskrivningssatser
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 pst.
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 pst.
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.) 20 pst.
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 15 pst.
Saldogruppe e (skip, rigger mv.) 14 pst.
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 pst.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 4 5 pst.
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) 4 4 (8)  pst.
Saldogruppe i (forretningsbygg) 5 2  pst.

4Bygg og anlegg tas ut av saldogruppe g og danner ny saldogruppe h.

5Tidligere saldogruppe h. Dobbel sats for forretningsbygg i distriktene oppheves.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.