Avskrivningssatser

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2004

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Avskrivningssatser
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 pst.
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 pst.
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.) 20 pst.
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 20 pst.
Saldogruppe e (skip, rigger mv.) 14 pst.
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 pst.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 pst.
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) * 4 (8)  pst.
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2  pst.

* Bygninger med en enkel konstruksjon og som antas å ha en kommersiell levealder under 20 år, kan avskrives med 8 pst.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.