Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgiver kan utbetale kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. Deler av denne godtgjørelsen skal det skattes av.

Satsen gjelder for inntektsåret 2010

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Arbeidsgiver kan utbetale bilgodtgjørelse til arbeidstaker for yrkes- eller tjenestereise.

Satsene innenlands for 2010 for bruk av egen bil:


  Sats
Inntil 9 000 km i kalenderåret kr 3,65 per km (kr 3,50 fra 1. januar til 28. februar 2010)
Over 9 000 km kr 3,00 per km (kr 2,90 fra 1. januar til 28. februar 2010)
Arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø kr 0,05 per km i tillegg til nevnte satser
El-bil kr 4,00 per km

Se innenlandsregulativet § 6 og § 7.   


Satsene utenlands for 2010 for bruk av egen bil:

Kilometersatsen er kr 3,65 uansett kjørelengde. (kr 3,50 fra 1. januar til 28. februar 2010)

Se utenlandsregulativet § 6.

Vedlegg

 

 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.