Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Sats

  • Skriv ut

Arbeidsgiver kan utbetale kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. Deler av denne godtgjørelsen skal det skattes av.

Satsen gjelder for inntektsåret 2016

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
 Sats
Sats per kilometer til og med 10 000 km 3,80 kr
Sats per kilometer over 10 000 km 3,45 kr

Satsene gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.