Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Sats

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Arbeidsgiver kan utbetale kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. Deler av denne godtgjørelsen skal det skattes av.

Satsen gjelder for inntektsåret 2018

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2018

3,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*. 

Skattefri sats gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

 

*  «Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er 4,10 kroner per kilometer, opp til 10 000 km. For bosatte i Tromsø gjelder en tilleggssats på 0,10 kroner per kilometer - totalt 4,20 kroner per kilometer. 

Differansen mellom de to satsene betyr i praksis at du skatter av de siste 60 ørene du får betalt per kilometer.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.