Bilsatser - firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen

Sats

  • Skriv ut

Satsen gjelder for inntektsåret 2015

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 51 000 for inntektsåret 2015, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.