Bilsatser - firmabil som faller utenfor standardreglene

Sats

  • Skriv ut

Virkeområdet for regelen om "firmabiler som faller utenfor standardreglene" ble endret fra og med 2016 på grunn av nye regler for yrkesbiler. Satser og nytt regelverk gjeldende fra og med 2016 finner du her.

Satsen gjelder for inntektsåret 2014

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,35 per km.

For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 per km.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.