Bilsatser - firmabil

Sats

  • Skriv ut

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Satsen gjelder for inntektsåret 2000

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.
Satser for bil 1999 2000*)
Standard kjørelengde for firmabil 10 000 km 10 000 km
Standard kjørelengde per måned 833 km 833 km
Prisklasser per km per km
Under 75 001 kr kr 2,65 kr 2,75
75 001 - 100 000 kr kr 3,15 kr 3,30
100 001 - 150 000 kr kr 3,75 kr 3,90
150 001 - 200 000 kr kr 4,35 kr 4,50
200 001 - 250 000 kr kr 5,10 kr 5,30
250 001 - 300 000 kr kr 5,90 kr 6,10
Over 300 001 kr kr 6,50 kr 6,70
Kjøring hjem-arbeid
over 4000 km
kr 1,40 kr 1,40
Listepris over 450 000 kr:
10 pst. tillegg av
listepris over 450 000 kr


Yrkeskjøring over 40 000 km:
km-sats to trinn lavere enn
tabell og 10 pst. tillegg fra
listepris over 500 000 kr


Trekkfri bilgodtgjøring -
pendlere per km
kr 1,40 kr 1,40
Over 35 000 km, per km kr 0,70 kr 0,70
*) Satsene for 2000 er forskuddssatser.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.