Bilsatser - firmabil

Sats

  • Skriv ut

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Satsen gjelder for inntektsåret 2002

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Forskuddssatser for 2002. Disse satsene benyttes bl.a. av arbeidsgiver. Endelige satser vedtas senere i 2002.

Bilsatser
Under kr 75 001 2,85 kr
kr 75 001 - 100 000 3,45 kr
kr 100 001 - 150 000 4,05 kr
150 001 - 200 000 4,70 kr
kr 200 001 - 250 000 5,55 kr
kr 250 001 - 300 000 6,40 kr
Over 300 000 7,00 kr
Kjøring hjem-arbeid over 4 000 km: 1,40 kr
Listepris over 450 000: 10 pst. tillegg fra listepris over 450 000
Yrkeskjøring over 40 000: km-sats to trinn lavere enn tabell og 10 pst. tillegg fra listepris over kr 500 000.
Trekkfri reisegodtgjøring - pendlere per km 1,40 kr
Over 35 000 km, per km 0,70 kr

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.