Bilsatser - firmabil

Sats

  • Skriv ut

Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Satsen gjelder for inntektsåret 2004

Trenger du satser i forbindelse med skattemeldingen (selvangivelsen), må du se på 2017

Med inntektsåret mener vi det året inntekten eller utgiften oppstår. Skattesatsene for inntektsåret benyttes i skattemeldingen og skatteberegningen.


Med skattefastsettingsåret mener vi året etter inntektsåret hvor skattemeldingen for inntektsåret skal leveres/kontrolleres og skatten beregnes.

Satser - fordel ved privat bruk av firmabil - kjøring mellom hjem og arbeidssted
Privat kjørelengde: 13 000 km per år (1 083 km per måned) pluss antall km hjem/arbeidssted. Fordelen beregnes etter følgende satser:

Prisklasser (listepris)  kr per km
Under kr 75 001 2,85
kr 75 001 - 100 000 3,45
kr 100 001 - 150 000 4,05
kr 150 001 - 200 000 4,70
kr 200 001 - 250 000 5,55
kr 250 001 - 300 000 6,40
Over kr 300 000 7,00
Kjøring hjem/arbeid over 4 000 km 1,40
Er listepris høyere enn kr 450 000, økes beregningsgrunnlaget med 10 prosent av listepris over kr 450 000.

Ved yrkeskjøring mer enn 40 000 km i året, kan det brukes to trinn lavere sats enn satsen ifølge listeprisen. I slike tilfeller skal grunnlaget økes med 10 prosent av listeprisen over kr 500 000.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.